Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAYL)

saylSAYL eli Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (League of Finnish-American Societies) on Yhdysvaltojen ystävyysjärjestö. Toimintamme tarkoitus on kehittää maidemme välisiä suhteita ja edistää kansalaisten kanssakäymistä. Tärkeä tekijä toiminnassamme on mm. kulttuuri-, tiede- ja opiskelijavaihto.

SAYL on perustettu vuonna 1943 ja kuuluu jäsenmäärältään maailman suurimpiin Yhdysvaltain ystävyysjärjestöihin. Suomen 41 paikallisyhdistyksessä ja USA:n kahdessa yhdistyksessä on yhteensä lähes 7 500 henkilöjäsentä.

SAYL on poliittisesti sitoutumaton ystävyysjärjestö, joka ei pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin.