Apurahat

apurahatSuomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on yli 60-vuotisen historiansa ajan tukenut suomalaisten opiskelumahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Nykyisin SAYL:n apurahasäätiö hallinnoi omien apurahojensa lisäksi kolmen organisaation Suomesta tulevia apurahahakemuksia; Björn Savén Finnish American Scholarship, American- Scandinavian Foundation (ASF) ja Thanks to Scandinavia (TTS). Vuosittain jaettavien apurahojen yhteissumma on 35 000 euroa ja yli 70 000 dollaria.

SAYL:n Apurahasäätiöllä ei ole mahdollisuutta tukea USA:han suuntautuvien seminaari-, esiintymis- tai konferenssimatkojen kuluja eikä palkatonta työharjoittelua.

APURAHAT LUKUVUODELLE 2017-18; hakuaika 1.12.2016-31.1.2017

SAYL:n apurahasäätiön stipendit on tarkoitettu Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton jäsenille pääsääntöisesti koko lukuvuoden mittaisiin kauppatieteitten ja tekniikan alan sekä humanististen tieteitten ja kulttuurin jatko-opintoihin ja/tai tutkimustyöhön amerikkalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen. Liity jäseneksi tästä.

APURAHOJEN HAKUKRITEERIT:

Björn Savén Finnish American Scholarship (pdf hakukriteereistä)
IK Investment Partners’in perustajan, ruotsalaisen Björn Savénin nimeä kantava 35 000 euron apuraha (ennen IK Finnish American Scholarship) on tarkoitettu lahjakkaalle, suomalaiselle 23-30-vuotiaalle talouden, kauppatieteiden tai tekniikan jatko-opiskelijalle tai tutkijalle.

The American-Scandinavian Foundation Award   (pdf hakukriteereistä)
American-Scandinavian Foundationin (ASF) suomalaisille, eri alojen vähintään kandidaattitason jatko-opiskelijoille ja tutkimustyöhön tarkoitettujen apurahojen lukumäärä (6 apurahansaajaa v. 2016) ja summat vaihtelevat vuosittain (USD 7 000 -13 000  v. 2016).

Thanks To Scandinavia Scholarship   (pdf hakukriteereistä)
Thanks To Scandinavia –apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön amerikkalaisissa yliopistoissa. Aloista haussa painottuvat erityisesti monikulttuurisuus, journalismi, opetus, historia ja politiikka. TTS-apuraha on myönnetty viime vuosina yhdelle henkilölle, apurahan suuruus on USD 20 000.

HAKEMINEN:
SAYL:n apurahahakemus liitteineen kahtena identtisenä kappaleena tulee toimittaa Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton Apurahasäätiöön osoitteella (Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki). Hakuaika päättyy 31.1.2017, jolloin hakemuksen liitteineen tulee olla perillä. Puutteellisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Voit hakea yhdellä lomakkeella apurahoja, joiden hakukriteerit täytät (vaikka kaikkia kolmea). 

LATAA:
Apurahahakemus tästä (pdf)
Suosituskirjeen pohja tästä (pdf)

KAKSI SUOSITUSTA
Suosituskirje (reference letter) voi olla kirjoitettuna joko SAYL:n suosituskirjepohjaa käyttäen tai vapaamuotoinen kirje suosittelijalta. Kirjeen voi toimittaa apurahahakemuksen mukana suljetussa kirjekuoressa tai suosittelija voi postittaa sen suoraan meille (SAYL Apurahasäätiö, Eteläranta 6 A 8, 00130 Helsinki) 31.1.2017 mennessä.

Hakijan on huolehdittava siitä, että suositukset saapuvat ajoissa. Suosituskirjeen kirjoittajina voivat olla esimerkiksi opettajat, opinto-ohjaajat tai rehtorit. Suosittelijat eivät voi olla hakijan perheenjäseniä, sukulaisia tai ystäviä.

**

Apurahojen saajat selviävät huhti-toukokuuhun 2017 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti onko stipendiä myönnetty vai ei.

Kaikki apurahat on tarkoitettu käytettäväksi vuoden kuluessa myöntämispäivästä. Niitä voivat hakea ainoastaan Suomen kansalaiset. Apurahan saajan on itse hoidettava opiskelupaikkaa sekä viisumia koskevat asiat.

Lisätietoja
Apurahoihin liittyviin kysymyksiin vastaa Kirsi Rutonen, kirsi.rutonen@sayl.fi
Viisumiasiat löytyvät Yhdysvaltain suurlähetystön kotisivuilta, finland.usembassy.gov

>>Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2016-2017
>> Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2015-2016
>> Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2014-2015
>> Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2013-2014
>> Myönnetyt apurahat lukuvuodelle 2012-2013

Apurahoja Yhdysvaltoihin
Aurora-tietokanta,www.aurora-tietokanta.fi
Fulbright Center, www.fulbright.fi

**

Apurahasäätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Ne käytetään lyhentämättöminä lahjoittajan toivomusten mukaisesti suomalaisopiskelijoiden opintojen tukemiseen Yhdysvalloissa. Luottamukselliset yhteydenotot SAYL:n puheenjohtaja Kristiina Helenius, helenius.kristiina [at] gmail.com